Helsingin Tarinateatterin logo

vuosien varrelta

Helsingin tarinateatterissa tapahtunutta

Helsingin Tarinateatteri on toiminut vuodesta 1993 ja on yksi maamme vanhimmista tarinateattereista. Ryhmän toimintaa tukee ja koordinoi Helsingin Tarinateatterin Kannatusyhdistys ry. Helsingin Tarinateatteri on esiintyvä ryhmä.

 

Ryhmä on toiminut mm. työyhteisöjen, järjestöjen, opiskelijoiden, maahanmuuttajien, vanhusten ja dementoituvien kanssa sekä oppimisprosessin esittelyssä. Helsingin Tarinateatterin kannatusyhdistys järjesti Kansainvälisen Tarinateatteritapaamisen vuonna 2000.

 

Miten välttyä juhlallisen jäykältä esitelmöinniltä? Miten yhdistää tietämisen tasoon myös tunteet, kokemukset ja elämykset? Miten tehdä oman oppimisen esittelystä inhimillinen ja vuorovaikutteinen tilanne? Miten osallistaa koko työryhmä ja jakaa kehityspäivän antia tai saada palautetta mikä puhutteli ja mitä kysymyksiä tilaisuus herätti.

 

Ohessa muutamia kertomuksia ryhmän taipaleelta....


Sukupolvesta toiseen toistuvat tarinat elämän rakentajina

"Työskentelyssämme vanhusten parissa olemme huomioineet tarinoiden kertomisen merkityksen. Vanhukset näyttivät voimaantuvat saatuaan kertoa omia tarinoitaan ja saadessaan kuulluksi tulemisen tunteen. Kuultuamme näitä tarinoita joissa saattoi kuulla pohjalla myös syvemmän merkityksen ja yhteyden eri aikakausien välillä, heräsi ajatus kehittää menetelmää jossa tarinat ovat voimaannuttava voimavara".

Raportti työskentelystä vanhusten kanssa kahdessa palvelutalossa, Leevitalo Helsingin Haagassa ja Kivipuiston palvelutalo Järvenpäässä.

Työskentely sisälsi osallistavaa työpajatyöskentelyä ja tarinateatteri esityksen johon saattoi osallistua myös omaiset ja palvelutalon työntekijät.

Lue lisää: raportti 


Oppimisprosessin esittely 

"Kysymykset risteilivät mielessäni työhöni liittyvän erikoistumiskoulutuksen lähestyessä loppuaan. Ensin vastaus tuntui liian villiltä, sitten liian houkuttelevalta: Tarinateatteri! Siinä se olisi, minun oppimisprosessini esittely! Oma portfolioni oli täynnä kokemuksia, projekteja ja oppimista. Minulla oli tarinoita onnistumisesta ja epäonnistumisesta. Tahdoin asettua kertojan tuolille jakamaan palan omastani. Kouluttajatahon suostumuksella ja avustuksella tilasin paikalle tarinateatteriryhmän. Heittäydyin seikkailuun, jonka lopputuloksesta en voinut tietää muuta varmaa kuin sen, että portfolioni esittely poikkeaisi tavanomaisesta.

Entä kuinka siinä sitten kävi, kun ryhtyi yhdistelemään teoriaa ja teatteria? Hyvin, ellei peräti erinomaisesti. Ohjaajan johdolla tarinateatteriryhmä avasi oman oppimiseni koko koulutusryhmämme nähtäväksi, koettavaksi ja uudelleen prosessoitavaksi. Tarinateatteri kutsui esiin myös muiden vastaavia tarinoita ja kollegoiden tarinoihin liittymistä. Tiedon ja kokemuksen muuntuminen sanoista lihaksi mahdollistivat yhteisen ymmärryksemme syvenemisen. Tilanne antoi myös minulle itselleni paljon ajateltavaa ja työstettävää. Siitähän juuri tällaisessa työssä oppimisessa on kyse: että antautuu jatkuvasti kasvun prosessiin. Tämän prosessin kuvaamisessa ja edistämisessä tarinateatteri osoittautui loistavaksi menetelmäksi."

- Terhi Törmä-


”Saattavat tarinat” - tarinateatteri ja laitoshoidossa olevien vanhusten tarinat

Raportti työskentelystä muistihäiriöisten vanhusten kanssa vuodelta 2001.

Lue lisää: saattavat_tarinat.pdf